Köksträdgård

Attack mot mördarsniglar.

Kriget mot mördarsniglarna har trappats upp. I går köpte vi nematoder på Törnqvists Handelsträdgård utanför Hässleholm som vi i skymningen vattnade ut i trädgården där vi vet att de smutsbruna slemmiga odjuren gömmer sig.

Det här innebär alltså att vi tar steget över till biologisk krigföring. Efter att ha prövat pellets, ölfällor, koppartejp, mekanisk halshuggning meddelst sax och diverse andra husmorsmetoder tar vi nu till det tunga artilleriet. Men det är inte så farligt som det låter med bilogisk krigföring i det här fallet. Nematoder är rundmaskar, ett av jordens vanligaste flercelliga djur, och de fungerar så att de angriper skadedjuren (i det här fallet mördarsniglar), tar sig in i deras kroppar där de förökar sig och sedan sprider sig vidare via snigelns ägg i generationsled efter generationsled. Det är också effektivt eftersom mördarsniglar är kannibaler. De äter upp sjuka och döda artfränder och på det sättet sprids nematoderna vidare. Den här typen av nematoder angriper bara sniglar.

Men det är ingen billig metod. En behandling av 100 kvadrameter kostar runt 1 500 kronor och behandlingen måste upprepas efter sex veckor. Men vi är beredda att ta kampen och flytta fram fronten i kriget mot mördarsniglarna, eller spansk skogssnigel som arten egentligen heter.

Det hade varit bra om man kunde utrota otyget som förstör så mycket i våra trädgårar. Våra jordgubbar har de antingen ätit upp eller gjort oätliga med sitt slem. Arten hör dessutom inte hemma här i Sverige. Det är en invasiv art som hotar vår inhemska fauna. Första fyndet gjordes i Skåne 1978 och sedan 1987 har ökningen varit dramatisk. Trots namnet tros den komma från södra Frankrike och har spridit sig hit med importerade växter. Den har även spridit sig till Östeuropa och invasionen där underlättades när järnridån föll och gränserna öppnades. Om man tänker på att en enda snigel kan lägga 400 ägg och att den kan para sig med sig själv om ingen lämplig partner hittas så förstår man varför ökningen i ett område där den uppträder kan vara så explosionsartad.

Strax efter klockan 22 i går kväll rörde jag (Per-Ola) ner hela förpackningen med nematodägg i en stor vattentunna. Sedan vattnade vi med det i våra rabatter, men framför allt i våra pallkragar med grönsaker. Efter att ha vattnat med nematodäggen vattnade vi med lika mycket vanligt vatten för att äggen skulle komma ner ordentligt i den fuktiga jorden där de förhoppningsvis kläcktes under natten och nu är i full färd med att leta upp mördarsniglar. Vi kommer att rapportera utförligt hur metoden fungerar på den här sidan.

 

Klart för drabbning. Nu har den biologiska krigföringen mot mördarsniglar inletts.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *