Gödsla med vedaska.

Posted on Posted in Rosor

Istället för att slänga vedaskan i grovsoporna kan den användas som utmärkt gödsel i rabatterna. Vedaska innehåller mineraler som kalcium och kalk och är viktigt som näringsämnen för växter.

Förr hällde man ut all vedaska i trägården, men försiktighet bör iakttas eftersom nya rön visar att askan kan innehålla rester av tungmetaller. Därför sprider vi bara ut aska från ren björkved och inget från brända sopor eller målat och behandlat träd. Av försiktighetsskäl sprider vi inte heller ut askan vid fruktträd, bärbuskar eller i grönsakslandet.

Men i rosenrabatterna är askan utmärkt som extra tillskott av kalcium och kalium. Rosgurun Lars-Åke Gustavsson rekommenderar i sin bok "Rosor för nordiska trädgårdar" att vedaskan sprids ut direkt på den sista snön så slipper man blanda upp den med jord.

Per-Ola visar här ovan hur han sprider ut bilderna i vår rabatt där det bland annat växer rosorna Hansestadt Rostock och jätteverbenor. Om det är sista snön ska vi väl låta vara lite osagt så här i början av februari. Här i Skåne kan den smälta bort och komma på nytt åtskilliga gånger innan mars månads utgång. Men man kan ju hoppas...

På nedre bilden får rosorna Stanwell Pepetual och Lili Marlene ett mineraltillskott via aska. Här växer också bland annat stockrosor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *