Gödsla med vedaska.

Publicerad Lämna en kommentarPublicerad i Rosor

Istället för att slänga vedaskan i grovsoporna kan den användas som utmärkt gödsel i rabatterna. Vedaska innehåller mineraler som kalcium och kalk och är viktigt som näringsämnen för växter. Förr hällde man ut all vedaska i trägården, men försiktighet bör iakttas eftersom nya rön visar att askan kan innehålla rester av tungmetaller. Därför sprider vi […]